Kodin ja perheen lakipalvelut

Luotettavasti ja ammattitaidolla

Perhe- ja perintöoikeus


Hallitsen perintö- ja perheoikeuden alaan liittyvän juridiikan. Palveluihini lukeutuvat mm. perunkirjoitukset, kuolinpesien selvittämiset ja jakamiset, avioero-ositukset, lapsen huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusta koskevat kysymykset.


Muut perheen tavanomaiset lakiasiat

Asuntokaupat, vapaa-ajan asunnon hankinta asiakirjoineen, kiinteistön muodostamisineen, kaava-asiat ja niiden aiheuttamat muutokset jne. ovat muita tavanomaisia lakiasioita, joita tavallinen ihminen elämänsä kuluessa kohtaa.


Viranomaisasiointi ja asiakirjojen laadinta

Joskus viranomaisasiakirjat saattavat olla yksityiselle henkilölle hankalia. Kykenen kokemukseni perusteella asioimaan puolestanne vero- ja muissa viranomaisissa ja laatimaan Teille niissä tarvittavia ilmoituksia, hakemuksia ja selvityksiä.


Hinnoittelu

Palvelujeni hinnoittelu perustuu työn määrään ja siihen kuluvaan aikaan. Koska työskentelen kotitoimistossa, eikä minulla ole palkattua ulkopuolista henkilökuntaa, ovat taksani kilpailukykyiset vastaaviin palveluihin verraten. Olen arvonlisäverovelvollinen, joten palkkioihin ja kuluihini lisätään 24 % arvonlisävero.