Asiointi viranomaisissa ja asiakirjojen laadinta

Joskus harvinaisemmat viranomaisasiakirjat saattavat olla yksityiselle henkilölle hankalia. Kykenen kokemukseni perusteella asioimaan puolestanne vero- ja muissa viranomaisissa ja laatimaan Teille niissä tarvittavia ilmoituksia, hakemuksia ja selvityksiä.