s

Perhe- ja perintöoikeus

  • Testamentit
  • Perunkirjoitukset, kuolinpesien selvittämiset ja jakamiset
  • Lahjakirjat ja kauppakirjat
  • Avioehtosopimukset, ositussopimukset ja avopuolisoiden väliset sopimukset
  • Avioero-ositukset
  • Lapsen huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusta koskevat kysymykset

Laadin perukirjoja, perinnönjakokirjoja, testamentteja, avioehtosopimuksia, ositussopimuksia, avopuolisoiden välisiä sopimuksia, lahjakirjoja sekä kauppakirjoja. Olen laatinut myös edunvalvontavaltuutusasiakirjoja, jolla voi järjestää etukäteen asioidensa hoidon siltä varalta, mikäli tulisi myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan esim. heikentyneen terveydentilan johdosta.

Perheen sisäisillä omaisuusjärjestelyillä elinaikana kykenee myös vaikuttamaan verotukseen ja sen suunnittelu on mahdollista. Laatiessamme näihin liittyviä asiakirjoja voimme etukäteen varautua tulevaan verotukseen. Myös ulkomailla asuvien suomalaisten osalta voimme huomioida näiden asioiden vaikutuksen tarvittaessa.

Kuolemantapaukset perheessä tai avioerot voivat johtaa myös konflikteihin, kun kuolinpesän osakkaat tai entiset aviopuolisot eivät pääse yksimielisyyteen varallisuuden jakoon liittyvistä kysymyksistä. Näissäkin asioissa neuvotteluratkaisuun pääseminen on usein tulevaisuuden kannalta paras vaihtoehto sekä kulujen että inhimillisen kanssakäymisen kannalta. Mikäli tähän ei päästä, on viranomais- ja käräjäoikeustie toki käytettävissä.